Setup Menus in Admin Panel

Soldiagram

Soldiagram [Sunburst] är en diagramtyp som introducerades med Excel 2016. Man kan likna diagramtypen som ett expanderande cirkeldiagram, där varje tårtbit delas upp i ytterligare tårtbitar.

Ladda ner exempelfilen här.

I ärlighetens namn ser vi klart begränsade användningsområden för vanliga cirkeldiagram. Enligt vår mening ska cirkeldiagram endast användas då man har maximalt 3–4 diagramserier (annars ska stapeldiagram användas). Dock tillför Soldiagrammet en ny dimension som är visuellt tilltalande och behöver inte bli förvirrande om man håller sig till cirkeldiagrammets grundregel om 3–4 diagramserier (gäller för den ”inre cirkeln i soldiagrammet).

I exemplet har vi siffror som visar antalet sålda bilar av tre olika bilmärken. Varje bilmärke säljer i sin tur olika bilmodeller. I detta fall har vi två nivåer av våra data, men soldiagrammet fungerar även för fler nivåer. Notera att du behöver ha tabellen sorterad på den första kolumnen för att diagrammet ska summera/visualisera korrekt.

Infoga Soldiagram

C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5a4ecb2.PNG

Gör så här för att infoga ett soldiagram.

  • Stå med cellmarkören någonstans i tabellen
  • På menyfliken Infoga [Insert] klickar du på knappen Infoga hierarkidiagram [Insert Hierarchy Chart].
  • Välj Sol [Sunburst] (se bilden ovan).

Diagrammet infogas enligt bilden nedan.

Soldiagram har begränsningar när det gäller att visa värdeetiketter och det går inte att filtrera med knappen Diagramelement (plusknappen).

Ett smart alternativ för att ändå kunna filtrera diagrammet är att infoga Utsnitt [Slicer] till Exceltabellen. Genom att filtrera Exceltabellen med utsnitten, filtreras också soldiagrammet.

Infoga utsnitt

Gör så här för att infoga ett utsnitt som filtrerar diagrammet:

  • Stå med cellmarkören i tabellen
  • Under menyfliken Infoga [Insert] och klickar du på knappen Utsnitt [Slicer]
  • Välj vilka kolumner du vill kunna filtrera.

Notera att utsnitt endast fungerar om du använder en Exceltabell som källdata.

Övning

Öppna filen Nya diagram 2016-.xlsx och gör övningen i bladfliken Soldiagram.

Setup Menus in Admin Panel