Setup Menus in Admin Panel

Sorterad sökning

7 söktekniker

Utnyttja sökfunktionen i Outlook mer. Man behöver inte själv sortera e-postmeddelanden i bokstavsordning eller något annat sätt detta kan dator fixa.

Alla misslyckas med att hitta e-postmeddelanden oavsett om man använder mappsystem eller inte. Då är ofta lösningen att mejla till den man fick meddelandet ifrån 🙂 och hoppas den hittar meddelandet i sitt system.

Här kommer sju olika söktekniker i den ordning som ger snabbast resultat.

1. Sortera och skriv

Om du snabbt vill hitta ett e‑postmeddelande som du skickat nyligen kan du gå till den mappen du vill leta i till exempel mappen Skickat [Sent Items] och sortera meddelanden på till exempel kolumnen; datum SKICKAT [RECEIVED], mottagare TILL [TO] eller ÄMNE [SUBJECT].

Har du en bred bildskärm, och breddat den mittersta delen av panelen eller stängt av förhandsgranskningen av e‑postmeddelanden kan du klicka på rubrikraden för att sortera e‑posten.

  • Klicka på rubrikraden och en pil indikerar omväxlande stigande eller fallande sortering.
  • Skriv sedan in en bokstav på tangentborden så hoppar markören dit.

Mejlen blir sorterade i kolumn du sorterade + i datumordning (nyaste överst). I de flesta fallen, statistiskt sett, letar man efter ett e‑postmeddelande från de två senaste veckorna oftare än ett e‑postmeddelande som skickades för två år sedan.

Med tekniken Sortera och Skriv hittar man 30–40% av alla e-postmeddelanden. Därför är den så bra.

Tips! Sortera och skriv metoden fungerar även i Utforskaren [Windows Explorer] i Windows.

  • Är mittenpanelen smalare så att varje e‑postmeddelande visas på flera rader kan du högerklicka någonstans på det tomma fältet ovanför meddelandena och välja vad du vill sortera på.
  • När meddelandena är sorterade kan du skriva in en bokstav på tangentbordet så flyttas markeringen till första meddelandet som börjar på den bokstaven.

I detta exempel bokstaven A.

Skriver du fler bokstäver, snabbt, blir sökningen mer exakt. Till exempel AL för att gå till meddelande till Alex.

Setup Menus in Admin Panel