Setup Menus in Admin Panel

Stapeldiagram – positiva/negativa staplar

Här är en video om hur man med ett underlag av positiva och negativa värden med hjälp av ett liggande stapeldiagram kan jämföra värdena på ett tydligt sätt. Videon innehåller även lite generella tips på anpassningar av diagram.

Ladda ner Excelfilen

I Excel kan du på ett smidigt sätt välja olika stapelfärger för negativa/positiva värden i en och samma diagramserie. Detta är bra att använda när du t.ex. vill visa positiva värden som gröna och negativa värden som röda.

Setup Menus in Admin Panel