Setup Menus in Admin Panel

Synka dokument i OneDrive

Synkronisera OneDrive med din dator

Synkroniseringsprogrammet ingår i datorer med Windows 10.

 • Klicka på ikonen OneDrive för Företag i Utforskaren för att starta synkroniseringen.

Genom att synkronisera innehållet i OneDrive blir filer åtkomliga från flera olika enheter. Vid synkronisering av bibliotek eller mappar från den personliga lagringsytan OneDrive för Företag, som är en del av Office 365 Online, lagras data lokalt på de enheter som man synkroniserar till.

Om mappar/filer synkroniseras, är det viktigt att vara medveten om att det är lagringen i molnet som är “master”.

Raderas en fil i OneDrive för Företag raderas filen även på de enheter som filen var synkroniserad till. Raderar du filen i molnet är den alltså även raderad på alla de enheter som filen var synkroniserad till.

C:\Users\ak\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLbdfc8ff.PNG

Synkroniseringen av dina dokument sker med automatik men vill du skynda på det lite, kan du trycka på knappen Synkronisera [Sync] i webb-fönster. När dokumenten är markerade med en grön cirkel med vit bock är de uppdaterade.

Spara filer på OneDrive

Via ikonen Synkronisera [Sync] kan du ha dokument både i OneDrive och på din dator, och läsplatta eller mobil.

Dokument lagrade i OneDrive kan synkroniseras mellan alla dina enheter.

Stå i lista över dina Filer [Files] och klicka på Nytt [New] om du vill skapa en ny mapp eller ett nytt Office dokument direkt i från OneDrive.

Du kan också Ladda upp [Upload] dokument från din dator.

När en fil är markerad i OneDrive kan du välja Dela [Share], för att skicka ett e-post-meddelande med en länk till filen.

Välj vad som ska synkroniseras

Beroende på hur stor hårddisk du har kan du få problem, om du lagrar mer i OneDrive än vad som får plats på dina enhets hårddisk. I OneDrive går det att lagra 1 TB. En stor hårddisk på en bärbar dator kan oftast bara lagra hälften, 500 GB i dagsläget.

 • Högerklicka på OneDrive ikonen i Utforskaren [Windows Explorer].
 • Bestäm vilka mappar som ska synkroniseras via menyvalet Välj OneDrive-mappar att synkronisera [Choose OneDrive-folders to sync].

OBS! Du kan ha både ha OneDrive för privatpersoner och OneDrive för företag synligt i Utforskaren.

Filer på begäran

Har du mycket stora filer i OneDrive går det att aktivera att endast de filer du använder, laddas ner till din dator.

Det kan vara stora filer med bilder som du vill ha tillgång till men inte vill ha synkroniserade lokalt på din dator hela tiden.

 • Högerklicka på en fil i Utforskaren [Windows Explorer].
 • Välj Frigör utrymme [Free up space].

Ikonen bredvid filen ändras från en grön ring till ett blått moln och filen laddas endast ner lokalt på din dator när du väljer att öppna filen. Tänk dock på att filen inte är tillgänglig när datorn saknar internetanslutning.

Återaktivera synkronisering

 • Högerklicka på en fil i Utforskaren [Windows Explorer] för att återaktivera synkroniseringen igen.
 • Välj Behåll alltid på den här enheten [Always keep on the device].

Nu går att öppna den synkroniserade filen igen, även om datorn inte har internetanslutning

Aktivera filer på begäran

C:\Users\ak\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLbcaaea7.PNG

Filer på begäran [Files On-demand] här är en ny funktion som bara går gå att aktivera på datorer med Windows 10 under inställningar för OneDrive.

 • Högerklicka på OneDrive ikonen nere till höger på aktivitetsfältet.
 • Klicka på de tre prickarna som betyder Mer [Moore].
 • Välj Inställningar [Settings].
 • Gå till fliken Inställningar [Settings].
 • Markera Spara utrymme och ladda ner filer när du använder dem [Save space and download files as you use them] under Filer på begäran [Files On-demand].

Pausa synkroniseringen

C:\Users\ak\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLbcb3a1e.PNG

Har du tillfälligt dålig eller långsam internetuppkoppling går det att pausa synkroniseringen av OneDrive tillfälligt.

 • Högerklicka på OneDrive ikonen nere till höger på aktivitetsfältet.
 • Klicka på de tre prickarna som betyder Mer [Moore].
 • Välja Pausa synkronisering [Paus Sync].
 • Välj hur många timmar synkroniseringen ska vara inaktiv.

Setup Menus in Admin Panel