Setup Menus in Admin Panel

Ta bort bakgrund på bilder

Använd ett inbyggt bildverktyg för att göra frilägga ett område av en bild. Det öppnar möjligheter att använda bilden på flera olika sätt.

Ladda ner Wordfil: Word – Övningsfil till Bilder – Ta bort bakgrund

Ta bort bakgrund

Word har ett smart verktyg för att ta bort bakgrund (utvald del) från en bild. Detta kan exempelvis användas för att använda en bild på ett nytt sätt eftersom det området som tas bort blir transparant.

  • Markera bilden.
  • Klicka på knappen Ta bort bakgrund [Remove Background] bland bildverktygen på den sammanhangsberoende menyfliken Format [Format].
  • Nu blir det ett lilafärgat område i bilden, detta område kommer att tas bort.
  • Justera området genom att dra i handtagen. Det går även att förfina genom att använda knapparna Markera områden att ta med [Mark Areas to Keep] respektive Markera områden att ta bort [Mark Areas to Remove].
  • När justeringarna är klara, tryck på knappen Behåll ändringar [Keep Changes].
  • Nu tas det lilafärgade området bort, eller rättare sagt blir transparant. Använd bilden som vanligt genom att flytta med text eller kombinera med andra bilder.

Setup Menus in Admin Panel