Setup Menus in Admin Panel

Ta bort bakgrund på bilder

Använd ett inbyggt bildverktyg för att göra frilägga ett område av en bild. Det öppnar möjligheter att använda bilden på flera olika sätt.

Ladda ner Wordfil: Ta-bort-bakgrund i bilder.docx

Ta bort bakgrund

En bild som visar text, karta, skärmbild, Jorden

Automatiskt genererad beskrivning

Word har ett smart verktyg för att ta bort bakgrund (utvald del) från en bild. Detta kan exempelvis användas för att använda en bild på ett nytt sätt, eftersom det området som tas bort blir transparent.

  • Markera bilden.
  • Klicka på knappen Ta bort bakgrund [Remove Background] bland bildverktygen på den sammanhangsberoende menyfliken Bildformat [Picture Format].

Markera vad som ska vara kvar

En bild som visar text, skärmbild, karta, planet

Automatiskt genererad beskrivning

Nu blir det ett lilafärgat område i bilden, detta område kommer att tas bort.

  • Justera området genom att dra i handtagen.
  • Det går även att förfina genom att använda knapparna Markera områden att ta med [Mark Areas to Keep] respektive Markera områden att ta bort [Mark Areas to Remove] och ”måla” med markören, som ser ut som en penna, över de områden som ska vara kvar eller tas bort.
  • När justeringarna är klara, tryck på knappen Behåll ändringar [Keep Changes].

Nu tas det lilafärgade området bort, eller rättare sagt blir transparent. Använd bilden som vanligt genom att placera den i texten eller kombinera med andra bilder.

Setup Menus in Admin Panel