Setup Menus in Admin Panel

Med funktionen UNIK [UNIQUE] kan du skapa unika listor från ett källområde. Denna funktion är endast kompatibel med Excel för Microsoft 365.

Ladda ner exempelfilen UNIK.xlsx.

 

UNIK [UNIQUE]

Funktionen UNIK [UNIQUE] är en dynamisk matrisfunktion som är helt fantastisk. Med en enda och enkel funktion kan du få ut en unik lista från ett område. Alltså rensa bort dubbletter. Fördelen med att skapa en unik lista med en funktion är att listan blir dynamisk om någonting ändras. Det ger många möjligheter till flexibla lösningar.

Tips!

Funktionen UNIK [UNIQUE] finns endast tillgänglig i Excel för Microsoft 365. Den är inte bakåtkompatibel.

Funktionens delar

UNIK [UNIQUE] innehåller tre argument varav två är valfria.

UNIK (matris; [by_col]; [exactly_once])

UNIQUE (array; [by_col]; [exactly_once])

Argument

  • matris [array] Anger området (listan/tabellen).
  • [by_col] (valfritt) FALSKT [FALSE] (standard) unika rader, SANT [TRUE] unika kolumner.
  • [exactly_once] (valfritt) FALSKT [FALSE] (standard) alla unika värden, SANT [TRUE] värden som endast finns en gång.

Unika värden

Unika värden innebär inga dubbletter. Sedan kan innehållet i cellerna vara text, siffror, datum m.m. I första exemplet har vi en lista med upprepade texter.

Av denna lista ska vi nu får fram alla unika förekomster med funktionen UNIK [UNIQUE].

I ”första” använder vi funktionen och det enda som anges är hela området med våra duplicerade texter. Resultatet hamnar i ett så kallat spillområde som markeras med en tunn blå ram runt om. Detta område är dynamiskt så ändras förutsättningarna i så uppdateras detta spillområde automatiskt.

Horisontell matris

En fördel med denna funktion är att det går även att få unika värden från en horisontell matris. I detta exempel har vi siffror i separata kolumner.

För att visa alla unika värden så lägger vi till ett argument i funktionen.

=UNIK(J5:AN5;SANT)

=UNIQUE(J5:AN5;TRUE)

Första argumentet är matrisen och andra argumentet (SANT [TRUE]) är för att matrisen är horisontell. Som du kan se så blir även resultatet (spillområdet) horisontellt. Men detta går att vrida på med funktionen TRANSPONERA [TRANSPOSE].

Att kombinera UNIK [UNIQUE] med andra funktioner skapar helt nya möjligheter att göra uppställningar, visualiseringar m.m. i Excel.

Unika rader

UNIK [UNIQUE] fungerar inte enbart på enstaka kolumner (eller rader) utan även för poster med data. Oftast är poster lagrade radvis i en lista/tabell och då fungerar funktionen att plocka ut unika rader (poster) från listan/tabellen. I exemplet nedan har vi två kolumner med Land och Stad, där det finns dubbletter.

Från denna lista ska vi nu skapa en unik lista för kombinationen Land och Stad. Det görs på samma sätt som tidigare med UNIK [UNIQUE], du anger bara hela området som matris.

Funktionen anges i en cell och resultatet spills ut i flera celler med unika kombinationer för Land och Stad.

Spillområde

Spillområdet som är resultatet av dynamiska matrisfunktioner är lite speciellt. Funktionen som skapar spillområdet finns längst upp i vänstra hörnet och det är endast denna funktion som går att ändra. De övriga cellerna i spillområdet har ingen ”egen” formel och kan inte ändras individuellt.

Det går heller inte att filtrera eller sortera ett spillområde på normalt vis. Detta kan dock göras med andra funktioner. Men det går att utnyttja innehållet precis som för vanliga celler genom att använda cellreferenser för exempelvis beräkningar, länkningar, visualiseringar m.m.

Dynamik med tabell

Om underlaget (matrisen) är en tabell så blir funktionen UNIK [UNIQUE] med dynamisk. Läggs mer data till i tabellen så uppdateras funktionen direkt. I exemplet så har vi en tabell med olika länder upprepade. Sedan ska vi skapa en lista med unika länder.

I en tom cell skapar vi den unika listan med UNIK [UNIQUE].

Underlaget är en tabell vilket också syns i formelfältet. Denna unika lista är nu dynamiskt med underlaget. Nästa steg blir att lägga till ett nytt land i underlaget och se att den unika listan uppdateras.

Formeln är samma som tidigare. Underlaget/tabellen har utökats och detta uppdateras direkt i den unika listan.

Setup Menus in Admin Panel