Setup Menus in Admin Panel

Normalisera – Unpivotera

Ladda ner exempel och övningsfil med facit Normalisera – Unpivotera.xlsx

Normalisera kolumner – ”Unpivotera” en tabell med Power Query

C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\SNAGHTML45fb2a3.PNG

Hur dina data är strukturerade påverkar vilka möjligheter du har att analysera dina data på ett effektivt sätt i Excel. När man skapar rapporter och insamling av data är det mycket vanligt att data är formerade kolumnvis. Exempelvis budgetdata enligt nedan:

Detta är inget problem så länge du vill se dina data exakt så som de presenteras i bilden ovan. Men så fort du skulle vilja analysera dina data ovan måste du formera om månadskolumnerna som rader. Annars kommer du inte att kunna göra en pivottabell för att effektiv analysera med tabeller och diagram. Ska du exportera dina data till ett annat system krävs många gånger också en s.k. pivotering av månadskolumnerna ovan. Bilden nedan visar en tabell med månaderna formerade som en kolumn.

Problemet med den ursprungliga tabellen är att du behöver använda och hantera tolv värden/mätvärden i din pivottabell, istället för ett enda om du använder tabellen nedan.

För att åstadkomma denna pivotering av månadskolumnerna gör vi på följande sätt:
(öppna filen Normalisera – Unpivotera.xlsx)

 • Ställ cellmarkören i den befintliga tabellen (Tabell1).
 • Klicka på knappen Från tabell/intervall (From Table/Range) under menyfliken Data.
  (I Excel 2010/2013 väljer du menyfliken Power Query och knappen Från tabell).

Nu öppnas Frågeredigeraren (Query Editor). Markera kolumnerna jan till dec.

 • Markera först kolumnen jan.
 • Håll nere Shift-tangenten och klicka på kolumnen dec).

 • Klicka sedan på menyfliken Transformera (Transform.
 • Välj knappen Unpivot kolumner (Unpivot Columns).

C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\SNAGHTML91327a9.PNG

Excel har nu omvandlat månadskolumnerna till en kolumn innehållande månaderna (Attribut). Notera att endast kombinationer som har värde inkluderas, vilket är bra och minimerar mängden data i din nya tabell.

 • Dubbelklicka på kolumnrubriken för Attribut och ändra kolumnnamnet till Månad.
 • Byt även namn på kolumnen Värde till Belopp.

 • Ändra datatypen till Decimaltal för kolumnen Belopp.

Eftersom vi nu skapar ett underlag för dataanalys och kommer att använda pivottabeller för att analysera våra data vill vi också exkludera kolumnen Totalsumma.

 • Markera kolumnen Totalsumma.
 • Klicka på menyfliken Start (Home.
 • Välj knappen Ta bort kolumner (Remove Columns).
 • Namnge frågan (Tabell1) till Unpivotera.
 • Gå till menyfliken Start (Home) och klicka på knappen Stäng och läs in (Close & Load).

C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\SNAGHTML92349ba.PNG

Den ursprungliga tabellen med 78 rader och 17 kolumner har nu omvandlats till en tabell med 745 rader och 6 kolumner. Nu kan du enkelt analysera dina data med t.ex. en pivottabell.

Setup Menus in Admin Panel