Setup Menus in Admin Panel

Utsnitt kopplade till flera tabeller och diagram

I detta avsnitt kommer vi titta på något riktigt coolt och mycket användarvänligt som inte var möjligt i Excel före version 2010 kom.

Vi ska nämligen koppla en uppsättning utsnitt mot flera pivottabeller och diagram så att du kan ändra alla tabeller och diagram samtidigt när du klickar på dina utsnittsknappar.

Vi kollar även på hur du ändrar knappstorlek i utsnitt och justerar utsnittsobjekten.

Ladda ner Excelfil: Kopplade utsnitt.xlsx

 

Koppla flera pivottabeller till en uppsättning av utsnitt

Användningen av utsnitt blir extra kraftfull när du kopplar utsnitten till flera pivottabeller och/eller pivotdiagram.

I exemplet ovan har vi sedan tidigare den vänstra pivottabellen som är kopplad till de tre utsnitten ovanför pivottabellen. Nu har en andra pivottabell placerats nere till höger som visar försäljning per Frukt.

Om vi nu filtrerar i våra utsnitt så kommer pivottabellen till vänster att ta hänsyn till våra val i utsnitten medan pivottabellen till höger kommer att visa samma data som innan filtreringen (se bilden ovan).

Filtreranslutningar

Detta beror på att utsnitten endast har koppling mot den vänstra pivottabellen.

 • För att koppla på utsnitten på vår högra pivottabell gör du enklast så att du klickar på menyfliken Analysera [Analyze] (markera först pivottabellen).
 • Klicka på knappen Filtreranslutningar [Filter Connections].
 • Kryssa i de utsnitt som du vill koppla till pivottabellen.
 • Bekräfta med OK.

Nu ser vi direkt hur pivottabellen till höger endast visar filtrerade data och alla val i utsnitten påverkar nu båda pivottabellerna.

Rapportanslutningar

Ett annat sätt att koppla utsnitt till pivottabell är att gå via utsnittet (och inte via pivottabellen).

 • Då gör du så att du markerar ett utsnitt och väljer menyfliken Alternativ [Options]. Klickar på Rapportanslutningar [Report Connections].
 • Kryssar i de pivottabeller/pivotdiagram som du vill ha anslutning mot.

På samma sätt som du ansluter pivottabeller till utsnitten kan du göra för pivotdiagram.

Tips:

Om du har en pivottabell och ska skapa ytterligare en pivottabell som du vill koppla mot samma utsnitt så gör du bäst i att kopiera den första pivottabellen. När du kopierar en pivottabell så används nämligen samma cacheminne i Excel och kopplingen till utsnitten följs med. När du skapar en ny pivottabell läggs nämligen pivottabellen i ett eget cacheminne och kopplingen till utsnitten behöver läggas till.

Använda utsnitt i flera kalkylblad samtidigt

Många av de rapporter som vi använder sträcker sig över flera kalkylblad. Då finns det anledning att använda sig av möjligheten att använda samma utsnitt i flera kalkylblad samtidigt.

Det innebär att om du t.ex. har en resultaträkning i en bladflik, försäljningsanalys i en annan bladflik och reklamationsstatistik i en tredje bladflik, så kan du filtrera på t.ex. år och månad i ett kalkylblads utsnitt och detta slår igenom i utsnittskopior i andra bladflikar.

Pivottabellerna och pivotdiagrammen i alla tre bladflikarna filtreras efter den valda utsnittsselekteringen.

I ovanstående exempel har vi en flik (Data) med källdata för pivottabellerna skapade i flikarna Varumärke och Kategori.

I fliken Varumärke finns tre pivottabeller som är kopplade till fyra olika utsnitt (VarumärkeProduktKategori och Kund). I denna flik visas omsättning, täckningsbidrag och täckningsgrad för just varumärken och produkter.

I fliken Kategori skapades sedan ytterligare tre pivottabeller som visar samma mätvärde, men med fokus på kundkategorier och kundnamn i stället.

Här ville vi få till samma utsnitt som i fliken Varumärke och vi ville också kunna göra filtreringar i en av flikarna som sedan slår igenom för alla pivottabellerna i båda flikarna.

 • För att få till detta markerade vi först utsnitten i fliken Varumärke och kopierade dem och klistrade in dem i fliken Kategori.

 • Därefter kopplade vi de tre pivottabellerna (var och en för sig) mot utsnitten genom att gå in under menyfliken Analysera [Analyze].
 • Klicka på knappen Filtrera anslutningar [Filter Connections] och där kryssa i utsnittsanslutningarna.

Därefter kan du filtrera på utsnitten i båda kalkylbladen och förändringen slår igenom i båda utsnittsuppsättningarna och i pivottabellerna i båda flikarna.

Övningsuppgifter

 1. Öppna filen Övning Kopplade utsnitt.xlsx. I bladfliken Kopplade utsnitt finns tre pivottabeller.
  1. Du ska nu infoga utsnitt för fälten Kategori, Månader, Kvartal, Kund och Produkt.
  2. Testa sedan att alla utsnitt är kopplade mot alla pivottabeller.
  3. Formatera, placera och storleksförändra utsnitten snyggt ovan/till vänster om pivottabellerna.
  4. Filtrera så att data för produkten Tilofix och kunderna Bollberga AB och Rödtand AB inte syns.

Setup Menus in Admin Panel