Setup Menus in Admin Panel

Vad är en pivottabell?

En kortfattad genomgång och översikt om vad en pivottabell är och vad det innebär att pivotera data.

Ladda ner fil för genomgång och övningar Vad-är-en-pivottabell.xlsx

En pivottabell är ett verktyg i Excel, med vilket du kan summera och utforska data interaktivt. En av fördelarna med pivottabeller är att du snabbt och enkelt kan växla perspektiv på de data du visar och analyserar. Ordet ”pivotera” betyder just ”vända och vrida”. 

Detta är ett introducerande avsnitt i vår e-kurs Excel Pivottabeller. Hur man skapar, redigerar, formaterar, beräknar och använder pivottabeller på olika sätt lär du dig om enskilda avsnitt. 

  • Att bygga en pivottabell är att besvara frågor som man har om sina data.
    En pivottabell besvarar sådana frågor snabbt och enkelt. 
  • Pivottabeller är det perfekta verktyget för att summera, aggregera, utforska och vända och vrida på både mindre och större datamängder. 
  • Du kan välja att visa dina data som tabeller eller diagram och du kan filtrera dina data på flera olika sätt, t.ex. med hjälp av knappsatser. 

 

Setup Menus in Admin Panel