Setup Menus in Admin Panel

Vad är Power Query?

Man brukar säga att Power Pivot är motorn bland komponenterna. I de flesta fall används Power Pivot i bakgrunden när du använder de andra komponenterna. Men en motor behöver bränsle (data) och det är här Power Query kommer in i bilden.

Med Power Query kan du hämta data från de flesta datakällor. I många fall behöver du på ett eller annat sätt tvätta, omforma och transformera dina data i samband med att du hämtar dina data.

Power Query gör detta möjligt. Du slipper att göra tidsödande manuella steg i Excel och du ökar säkerheten och minimerar dina misstag. Med Power Query kan du filtrera och sortera dina data. Du kan ta bort och lägga till kolumner, gruppera och aggregera dina data på önskade nivåer. Du kan även pivotera, ändra datatyper på fält och konsolidera data på en mängd olika sätt.

Med andra ord: Power Query är ett kraftfullt ETL-verktyg (”Extract, Transform, Load”). Användningsområdena är många. Du kan använda det för att snabbt och enkelt konsolidera data. Du kan använda det som ETL-verktyg när du hämtar dina data till datamodell i Power Pivot. Du kan använda det för att ersätta VBA-kod och makron, då du kan skapa en mängd automatiseringar med Power Query utan att behöva använda dig av kod.

Några exempel på vad man kan göra med Power Query:

 • Hämta data från i stort sett alla datakällor
 • Konsolidera/slå samman flera tabeller
 • Aggregera detaljerade tabeller till grupperade/summerade tabeller
 • ”Unpivotera” data för att möjliggöra analys med pivottabeller
 • Slå ihop tabeller – olika typer av ”join” – automatiserad LETARAD
 • Automatiskt dokumenterade steg i Power Query
 • Eget frågespråk (M) med otroliga programmeringsmöjligheter
 • Gör första dataposten till kolumnrubriker
 • Sök och ersätt text
 • Ta bort kolumner, rader, tomma rader, felvärden
 • Konvertera datatyper (t.ex. datum, text, tal)
 • Ladda upp din data till Exceltabeller eller direkt in i Power Pivot
 • Sammanfoga och bryta isär kolumner
 • Sortera/filtrera kolumner
 • Skapa beräknade kolumner
 • Transponera tabeller, vända dataordning i tabell m.m.
 • Fylla cellvärden nedåt/uppåt

Setup Menus in Admin Panel