Setup Menus in Admin Panel

Vanliga pivottabeller eller Power Pivot?

När ska du använda Power Pivot istället för vanliga pivottabeller?

En av de vanligaste frågorna vi får gäller huruvida du ska använda pivottabeller byggda med Power Pivot eller vanliga pivottabeller. Mitt svar brukar lyda: Har du något av nedanstående behov kan du med fördel använda Power Pivot:

 • Analysera flera tabeller samtidigt
  Du behöver koppla en pivottabell mot flera källtabeller samtidigt. Då Du slipper använda formler som t.ex. LETARAD [VLOOKUP] för att skapa EN enskild tabell för användning mot pivottabeller och diagram – du kan använda alla tabeller direkt i dina pivottabeller!
 • Stora datavolymer
  Skapa pivottabeller från mer än en miljon rader. Inga problem. Prestandan ökar vid större datamängder.
 • Datakomprimering är betydligt bättre i Power Pivot
  Dina filer blir betydligt mindre när du använder Power Pivot jämfört med att hålla data i Excel.
 • Enklare att vara expert
  Även om det finns mycket avancerade funktioner och funktionaliteter i Power Pivot, så krävs ingen expertkunskap för att sammanställa data från flera tabeller. Det är många gånger lättare i Power Pivot än i standard Excel då du slipper använda letafunktioner och referensfunktioner etc.
 • Flera datakällor
  Importera data från olika källor. Inga problem. Textfiler, Oracle, Sybase, Teradata, SQL Server, Atom, Informix, IBM DB2, Azure Data Mart, Excel eller andra källor som stödjer ODBC eller OLEDB.
 • Namnuppsättningar
  Du kan göra asymmetriska jämförelser som inte är möjliga i vanliga pivottabeller. Det går att skapa pivottabeller i Power Pivot med en kolumn för Utfall föregåenden år och en med Budget för innevarande år jämte varandra, vilket inte är möjligt i vanliga pivottabeller.
 • Time Intelligence-funktioner
  I Power Pivot finns många Time Intelligence-funktioner som kan hantera räkenskapsår, parallella perioder, ackumulerade värden etc., vilket inte finns för vanliga pivottabeller
 • DAX-språket
  Det inbyggda formelspråket DAX (Data Analysis Expression) möjliggör långt mycket mer än Beräknade fält [Calculated Field] i vanliga pivottabeller. Klara likheter finns till MDX-formler för dem som känner till det. Man kan göra de mest tänkbara beräkningar genom att bemästra DAX.

Notera att Power Pivot numera är inbyggt i Excel. Om du dock använder en äldre Excelversion där Power Pivot inte är inbyggt, behöver de som använder din rapport också installera programmet för att kunna använda och konsumera rapporter byggda i Power Pivot.

Setup Menus in Admin Panel