Setup Menus in Admin Panel

5-99 Varför får jag ANTAL istället för SUMMA i min pivottabell

Setup Menus in Admin Panel