Setup Menus in Admin Panel

Vattenfallsdiagram

I detta avsnitt lär du dig hur du skapar ett vattenfallsdiagram. Vi använder vattenfallsdiagram för att förklara skillnader eller beståndsdelar av någonting. Till exempel kan du använda denna typ av diagram för att visuellt förklara vilka intäkter och kostnader som ger upphov till ett visst resultat, eller hur kassaflödet förändrats, eller så kan du visa vari en kostnadsökning från ett år till ett annat består av för olika komponenter.

Den stora videoikonen samt textavsnittet visar hur du skapar och använder vattenfallsdiagram från Excel 2016. Om du har Excel 2010/2013 kan du klicka på den lilla ikonen, som visar hur du faktiskt kan skapa vattenfallsdiagram innan diagramtypen fanns i Excel.

Video Excel 2016:

Video Excel 2010/2013:

Ladda ner Excelfil för Excel 2016: Vattenfallsdiagram 2016 och senare.xlsx

Ladda ner Excelfil för Excel 2010/2013: Vattenfallsdiagram version 2013 och tidigare.xlsx

 

Vattenfallsdiagram

Diagramtypen Vattenfallsdiagram [Waterfall Chart] finns sedan version 2016. Vattenfallsdiagram visar en ackumulerad effekt av en dataserie. Du kan använda det på många olika sätt när du vill visa inflöden och utflöden eller förklara hur ett resultat eller förändringar har uppkommit.

Diagrammet ovan beskriver vilka kostnadsslag som bidragit positivt eller negativt på totalkostnaden mellan olika år. Vattenfallsdiagrammet förklarar sådana förändringar pedagogiskt i bildform.

Ett annat klassiskt exempel där vattenfalls diagram passar är när du visuellt ska förklara hur till exempel ett resultat uppkommer under året. I nedanstående exempel har vi varje månads resultat och längst ner ett totalresultat för året. Vi ska bygga upp ett vattenfalls diagram enligt bilden nedan som visar hur resultatet växt och krympt löpande under året.

Infoga Vattenfallsdiagram

Gör så här för att skapa ett vattenfallsdiagram.

  • Börja med att stå någonstans i tabellen med cellmarkören.
  • Går till menyfliken Infoga [Insert].
  • Välj Vattenfall [Waterfall].

Då infogas ett vattenfallsdiagram liknade det som visas ovan. Vi ser hur resultatet ökas fram till och med maj för att sedan minska under sommarmånaderna för att sedan återhämta sig i slutet av året. Diagramnivån för seriens sista datapunkt (440 – dec) visar det total resultatet för året som ser ut att vara lite drygt 3000.

Vattenfallsdiagram med total

En annan variant av vattenfallsdiagram är det som visades i början av avsnittet, där det finns en eller två summeringar. Om vi tänker på vårt exempel med månaderna så kanske vi vill framhäva slutresultatet lite tydligare, samtidigt som vi ser förändringarna månadsvis.

Detta kan vi uppnå genom att ta med totalsumman i diagramunderlaget. Diagrammet ovan visar diagrammets layout om vi hade inkluderat totalsumman tabellen.

Ange summa

Standard är att summeringen läggs på som ”en extra månad” och det ser ut som resultatet är drygt 10.000 om du tittar på y-axeln i diagrammet. Du åtgärdar detta genom att klicka på datapunkten (stapeln) för Totalt.

  • Klicka först en gång för att markera alla staplar.
  • Klicka sedan en gång till för att markera just stapeln för Totalt.
  • Därefter högerklickar du på stapeln och väljer Ange som summa [Set as Total].

Nu kommer diagrammet snyggt visa hur resultatet uppkommit tillsammans med stapeln för totalresultat längst till höger, vilket gör det tydligare för den som läser diagrammet.

Övning

Öppna filen Övninig Vattenfallsdiagram.xlsx och gör övningen.

Setup Menus in Admin Panel